בר-אילן מודה לאמציה

(pdf) רינה נוי-ברוך

(pdf) עתליה זלבר

(pdf) פרופסור מאיה פרוכטמן

(pdf) אילנה טוקטלי

(pdf) יוסי אבנר

(pdf) אלון אשפר

(pdf) פרופסור אמציה פןרת – דברי תודה

(pdf) פרופסור אמציה פורת – הכצורתו אב

(pdf) פרופסור אמציה פורת – בין עברית של עין לעברית של אוזן