שנה טובה

193109

Greeting sent by Savta Ester to her inlaws