שמעון ואסתר פורמן

November 1925 SimonFurman_1928_Jerusalem 1930

193010